Azure IoT Hands-on Lab Extreme

 • Fakturačné údaje

 • Semináre

 • Dátum: 8.9.2017
  Základný seminár, oboznámenie sa so základnými princípmi IOT. Prepojenie device emulátora (neskôr Raspberry zariadenie) s Azure IoT Hub. Nastavenie HW a konektivita s  Azure.
  Trvanie v dňoch: 1.
  Cena: 150,00 € Množstvo:
 • Dátum: 11. - 12.9.2017
  Predpoklad: absolvovanie alebo vedomosti z  No 1. Rozšírené školenie IoT, zapojenie analytických nástrojov, techniky použitia. Celkový životný cyklus riešenia.
  Trvanie v dňoch: 2.
  Cena: 308,00 € Množstvo:
 • Dátum: 13.9.2017
  Predpoklad: absolvovanie alebo vedomosti z No 1 a 2. Konkrétne scenáre z oblasti IoT, architektúra riešení. Predpoklad: absolvovanie alebo vedomosti z No 1 a 2. Konkrétne scenáre z oblasti IoT, architektúra riešení.
  Trvanie v dňoch: 1.
  Cena: 187,00 € Množstvo:
 • Devices

 • Cena: 100,00 € Množstvo:
  Raspberry RPi3, 32GB microSD with Windows 10 IoT Core Preview + demo program, Raspberry case, Raspberry 2.5A Power supply, DHT 11 Sensor, 2 Relay Module, 2x LED + Resistors, GPIO Breakout board + ribbon cable + breadboard.
 • Cena: 0,00 € Množstvo:
 • 0,00 €
 • Po odoslaní formulára Vám bude zaslaná faktúra.

  V prípade nedostatočného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo seminár zrušiť.

  Veľmi pekne Vám ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Tím BSP

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.