Raňajky na tému… Privátny cloud s Hyper-V v praxi  

Od Do Program Prednášajúci
8:30 9:00 Raňajky
9:00 9:45 Microsoft Hyper-V 2012 R2 + novinky Nano Server, Shield VM Boris Ulík, Microsoft Slovensko
9:45 11:45 Základné vlastnosti virtualizácie HyperV (HA, Live Migration, StorageMotion, VirtualSwitch).
Samoobslužné prostredie – „miniAZURE“.
Šablóny na virtuálne servery (WinSRV, MS SQL, MS SQL cluster, LoadBalancer, firewall, AD, Endpoint protection … ). praktické ukážky,
tím spoločnosti CNC
Vytváranie Resource Poolov.
Cenová výhodnosť prenájmu privátneho cloudu.
 11:15 12:00 Diskusia